Dades actualitzades sobre la covid-19

Mapes interactius sobre el coronavirus

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha elaborat aquests mapes interactius sobre el coronavirus. 

Mapa interactiu de casos positius per municipi
Mostra el nombre de casos positius per municipi de Catalunya.

 

Mapa interactiu de casos positius per ABS
Mostra el nombre de casos positius a cada àrea bàsica de salut de Catalunya

 

Anàlisi de les últimes dades
Ofereix gràfiques dinàmiques i interactives sobre la pandèmia.

 

Mapa de casos STOP COVID19
Mostra el nombre de casos reportats pels usuaris mitjançant l'app STOP COVID19.

Darrera actualització: 15.04.2020 | 09:12
Darrera actualització: 15.04.2020 | 09:12