Sessió ordinària i telemàtica del Ple de l'Ajuntament de Martorelles

Dijous, 14 de maig de 2020 a les 00:00

El proper dilluns 18 de maig de 2020 a les 19h. Es podrà seguir a través del canal de youtube de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Martorelles celebra el proper dilluns 18 de maig de 2020, a les 19h una sessió ordinària i virtual del Ple municipal que serà emesa en directe pel canal de youtube de l'Ajuntament i, com totes les sessions ordinàries, comptarà un torn de preguntes del públic. Aquesta vegada, donades les circumstàncies, les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@martorelles.cat amb el seu nom, l'adreça i el número de DNI a partir de l'inici de la sessió (19h). Les cinc primeres preguntes rebudes seran les formulades al finalitzar la sessió telemàtica. 

A continuació, l'ordre del dia: 

1. Aprovació acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia i acords de la Junta de Govern Local.
3. Donar compte dels acords presos en el decret d'alcaldia núm. 2020/120.
4. Donar compte dels acords presos en el decret d'alcaldia núm. 2020/124.
5. Aprovació modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 11, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
6. Aprovació del (PAM) Programa d'Actuació Municipal 2019-2023.
7. Fixació de les Festes locals de Martorelles per a l’any 2021.
8. Moció pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris.
9. Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.
10. Moció de suport al manifest de la confederació de fons de cooperació i solidaritat.
11. Propostes per la via d’urgència.
12. Precs i Preguntes.

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 21.05.2020 | 09:48